Poradenstvo

  • poradenstvo v oblasti vzdelávania
    • výber školy, školské vzdelávanie na Slovensku a v zahraničí, ďalšie vzdelávanie, legislatíva
    • ako sa učiť, efektívne učenie a vyučovanie
    • konzultácie k vysokoškolským záverečným prácam
    • návrh vzdelávania, kurzu

V prípade záujmu o poradenstvo alebo o spoluprácu využite prosím sekciu Kontakt. Jana Jacková