Preklady

 • jazykové páry: z angličtiny do slovenčiny, z češtiny do slovenčiny
 • služby: preklady, korektúry, lokalizácia webových stránok a softvéru
 • oblasti prekladu
  • odborné: marketing, obchod, reklama, vzdelávanie, medzinárodné organizácie, informatika, programovanie
  • technické: spotrebná elektronika, počítačový softvér
  • vedecké: pedagogika, programovanie, informatika, informačná veda
  • iné: bežné preklady z rôznych oblastí podľa požiadaviek

Pri prekladoch využívam aj CAT nástroje. V prípade záujmu o spoluprácu využite prosím sekciu Kontakt. Jana Jacková