Výskum

  • inovácie v edukačnom procese a ich efektívnosť, mastery learning, e-learning, mozgovokompatibilné učenie
  • vyučovanie informatiky a programovania, medzipredmetové vzťahy, kognitívna veda
  • publikovanie a recenzovanie

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o zaslanie plného textu článku využite prosím sekciu Kontakt. Jana Jacková