Vzdelávanie

  • návrh, organizácia a realizácia kurzov a vzdelávacích podujatí
  • pedagogická prax v oblastiach: informatika, didaktika, angličtina
    • vyučovanie na stredných školách, vysokých školách a v kurzoch
    • voľnočasové aktivity žiakov ZŠ, SŠ, VŠ (detské tábory, krúžky, súťaže, projekty)
  • vedenie a posudzovanie záverečných prác v oblastiach: informatika, didaktika
  • vzdelávacie poradenstvo a pedagogický výskum

V prípade záujmu o spoluprácu využite prosím sekciu KontaktJana Jacková